Học tiếng Anh
Chuyên gia tư vấn
Nick Gethins

Miễn phí

Tư vấn
Thời gian rảnhChưa có lịch
Thời gian hoạt động và đặt lịch
  • Thày Nick Gethins đến từ Scotland, tốt nghiệp Thạc sỹ khoa Chính trị và Tôn giáo trường Đại học University of Aberdeen năm 2002.
  • Thày tham gia khóa học giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài TEFL năm 2006-2007 tại Đại học Galway, và tốt nghiệp loại Xuất sắc (1st class honors).
  • Thày sang Việt Nam từ năm 2008 và đã gắn bó với Việt Nam từ đó đến nay, vì thế, thày hiểu rất rõ tâm lý, văn hóa và cả điểm mạnh, điểm yếu của học viên Việt Nam trong khi học tiếng Anh. Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các môn học khác nhau (Địa lý, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tiếng Anh) giúp cho thày dễ dàng tiếp xúc và chiếm được cảm tình của học viên ở mọi lứa tuổi và trình độ.
Tư vấn viên khác
Nguyễn Vân Anh
Tư vấnChi tiết
0 đánh giá
 8,400vnđ 
8,000vnđ
mỗi phút
hoặc  8,400vnđ 
8,000vnđ
mỗi phút
Tư vấn
Chi tiết
Bùi Thanh Hòa
Tư vấnChi tiết
1 đánh giá
 2vnđ 
1vnđ
mỗi phút
hoặc  5,000vnđ 
2,500vnđ
trong 2 phút
Tư vấn
Chi tiết
Vũ Ánh Tuyết
Tư vấnChi tiết
460 đánh giá
 2,100vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút
hoặc  2,060vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút

3,000vnđ
mỗi phút
hoặc
3,000vnđ
mỗi phút
 2,120vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút
hoặc
3,000vnđ
mỗi phút
Tư vấn
Chi tiết
Quay lại Tìm kiếm