Tư vấn tâm lý
Chuyên gia tư vấn
Trần Xuân Hậu
 2,140vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút
hoặc
3,000vnđ
mỗi phút

3,000vnđ
mỗi phút
Tư vấn
Thời gian rảnhChưa có lịch
Thời gian hoạt động và đặt lịch
  • Kinh nghiệm làm việc: Bắt đầu làm việc tại Linh Tâm năm 2010. Trước đó từ năm 2006 tham gia tư vấn tâm lý qua tổng đài điện thoại về các lĩnh vực: Tình cảm, tình yêu, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục trẻ em………
  • Quan điểm về nghề tư vấn tâm lý là: Trong tham vấn, tư vấn tâm lý, bản thân thân chủ là người hiều rõ nhất về bản thân mình, trong họ đã có những tiềm năng, vì thế nhà tư vấn, sẽ là người tương tác với thân chủ, để khơi dậy những khả năng của thân chủ, giúp họ tự giải quyết vấn đề của mình.
Tư vấn viên khác
Nguyễn Vân Anh
Tư vấnChi tiết
0 đánh giá
 8,400vnđ 
8,000vnđ
mỗi phút
hoặc  8,400vnđ 
8,000vnđ
mỗi phút
Tư vấn
Chi tiết
Bùi Thanh Hòa
Tư vấnChi tiết
1 đánh giá
 2vnđ 
1vnđ
mỗi phút
hoặc  5,000vnđ 
2,500vnđ
trong 2 phút
Tư vấn
Chi tiết
Vũ Ánh Tuyết
Tư vấnChi tiết
460 đánh giá
 2,100vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút
hoặc  2,060vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút

3,000vnđ
mỗi phút
hoặc
3,000vnđ
mỗi phút
 2,120vnđ 
2,000vnđ
mỗi phút
hoặc
3,000vnđ
mỗi phút
Tư vấn
Chi tiết
Quay lại Tìm kiếm